Bilder fra Storfjellseter

bilder © 2008 Mesna Islandshest senter
bilder © 2007 Tordis Ødbehr

bilder © 2007 Kjell Fløttum