Historien om frøken Raubal
(The Predicament of Fräulein Raubal)


Roman
Gyldendal 1975English versionHistorisk roman om Adolf Hitlers kuriøst grusomme forhold til niesen Geli Raubal. På samme måte som Hitler ved pervers maktmisbruk skapte, for deretter å ødelegge Det Tredje Rike ved hensynsløst blindt å "elske" det til døde, behandlet han (onkel Alf) også sin halvsøsters datter, Angela, kalt Geli. Geli kom til Hitlers leilighet i Prinzregentenstrasse sammen med moren som også het Angela og var Hitlers husholderske. Hun var sannsynligvis som halvbroren, interessant nok, fjernt i slekt med jøder, og selv enke etter en Leon Raubal.

Unge Geli (avbildet på bokens forside) levde sine ungpikeår nærmest som en fange, bevoktet av Hitlers nærmeste håndtlangere, av moren og Hitlers schäfere, alle undergitt psykopatens tvangsmessige og ubeherskede selvopptatthet. Onkelens behov for makt overskygget alt annet, slik det ofte blir med små mennesker som benytter alle midler for å kompensere en følelse av underlegenhet. Som tilfellet av og til er med enkelte politikere, hadde Hitler aldri fått til noe retning av en karrière som svarte til hans ambisjoner, før han kastet seg ut i partiarbeid og tok i bruk psykopatens forførerkunstner for å samle tilhengere og velgere.

Historien om frøken Raubal er en av de første romaner på norsk om incest og seksuelle overgrep innen familien, og skildrer nærgående hverdagen til en psykopat og dette ene av hans mange ofre. Romanen omhandler årene før Hitler fikk avgjørende makt, frem til 1931, og er basert på et omfattende forskningsarbeid. Konklusjonen, eller romanens slutt, er imidlertid en deduksjon, basert på at den knapt voksne frøken Raubals lik ble ført til Wien fra München for der, som katolikk, å bli begravet i viet jord.

Denne romanen fikk betydelig oppmerksomhet da den kom ut. I Aftenposten skrev Andreas G. Lombnæs 25.11.75 om "fast grep om det mangslungne stoffet og sproglig beherskelse - en romandikter man må kunne stille store forventninger til-" og i Morgenbladet 28.11.75: "Hele Mona Lyngars skildring er troverdig. Jeg tror også den er korrekt. Intensjonen er å forhindre mytedannelser rundt Hitler." Men daværende direktør i Gyldendal var sterkt imot boken, ettersom han mente at dybdepsykologi ikke var noe for litteraturen og sa: "Slike bøker skriver man ikke i Norge i dag". Da svarte forfatteren: "Jeg gjør det". På den annen side sa direktøren også: "Det er ikke hver dag noen får en slik romanidé". (1974)

Blant kildene: Ernst Hanfstaengel, Joachim Fest, Wilhelm Reich, Hans Peter Bleuel, Heinz Höhne, Ralph Hewins, Ingjald Nissen, William L. Shirer, Hans Fredrik Dahl, Hans Olaf Brevig, Margaret Millar m.mange fl. Denne boken ble også til takket være hjelp fra bl.a. Universitetsbiblioteket i Oslo, Den Amerikanske Ambassade og forlaget William Heinmann i London v/ dir. Roland Gant.

Den fullstendige bibliografien er dessverre gått tapt da den ble sendt i original til en litterær agent, Horst Erdmann, i Tyskland for gjennomsyn, uten å bli returnert. Historien om frøken Raubal kom ut lenge før bølgen av Hitler-relatert fantasypreget litteratur nådde markedet. Der Spiegel hadde i åttiårene et stort oppslag om forholdet mellom Adolf Hitler og Geli Raubal - senere kom den samme historien også i engelsk presse, bl. a. i The Guardian.

Forfatteren er Gyldendal Forlag v/Harald Ursin Holm og ikke minst Sigmund Hoftun takk skyldig, siden de bevirket at forlaget betalte honorar til sekretæren, Vera Bryhn Johnnsen, som skrev hele manuset etter diktafon prikkfritt og kjapt som et lyn i en periode da forfatteren arbeidet på Ullevål sykehus om formiddagen, oversatte om ettermiddagene og tok natten til hjelp for å skrive egne ting.

Boken kan lånes på alle biblioteker.

Noen få eksemplarer er til salgs på Storfjellseter i sommersesongen.

English version:

Historical novel about Adolf Hitlers both domineering and masochistic relationship to his niece Geli Raubal. A close-up on the drives behind many a politicians' lust for power and acclaim, on psychopatic behaviour and sexually perverted abuse, and on a young girls fight for independency. This novel was highly praised by the press when published in 1975.

Tilbake