Lykkesmeden
(Sitting Pretty)


roman
Abovo 1992English version

"Lykkesmeden" ble forhåndsomtalt i aviser over hele landet, men anmeldt av få. Øystein Rottem gikk modig ut i Dagbladet med at det var en "meget god roman".

Bokens underlag er mannens til da lite omtalte klimakterium. Dette finner sted i rundt førti til seksti års alder. En av de første som på fagnivå omtalte dette, var Paul de Kruif i boken "Det mannlige hormon", utgitt på norsk hos Gyldendal i 1947. Denne aldersrelaterte forandringen kan forekomme traumatisk, tatt i betraktning at hormonnivået i tillegg også endres drastisk i løpet av hvert døgn. Definisjoner av kjønnsrollene er radikalt endret og stadig i endring. Men hormonproduksjonen blir hverken diktert av definisjoner eller sosiale sanksjoner.

Den språklig og musikalsk begavede, men beskjedne bankansatte Sjur Bier holder til i det samme bygdesamfunnet som romanen "Gris" beskriver. Bier er slått ut av mangel på sex, av sin kones ambisjoner og det hun oppnår, så vel som av kravene fra familielivet og sitt avkom. Overlatt til seg selv og sine fantasier og i tillegg truet av varsel om en mulig oppsigelse, siden banken skal redusere antall ansatte, bestemmer han seg for å sende virkeligheten i en helt annen retning.

Han kvitter seg med sin sosiale og personlige ham etter grundige forberedelser og dukker opp langt hjemmefra som en annen. Nå former han sin nye identitet ved å skrive denne andre inn som helten i det som etter hvert blir en roman. I romanen ser dette alter ego dermed også fortiden gjennom nye øyne. Det er greit å kvitte seg med ytre kjennetegn og en sosial sammenheng, men ikke fullt så lett å slå en strek over hva bevisstheten rommer fra før.

Romanen beslutter han å sende til vurdering i hjemlandet. Dermed får han en konsulentuttalelse som setter hans sinn i kok til de grader at han, og hans alter egos første impuls er å reise hjem for å skyte forlagsredaktøren. Det er en ikke ukjent følelse mange uerfarne forfattere utsettes for.

Siden denne romanen var Abovos første utgivelse, virker det som Mona Lyngar ønsker å provosere den etablerte Norske litterære sfære ved å la Sur Bier gjengi uttalelsene fra redaktøren i Sjur Biers roman- . Den kinesiske eske-effekten ved romanen om romanen om romanen, er antakelig viktigere ved denne boken enn en detalj som det.

På den norske arena er det senere kommet mange bøker som også handler om sin egen tilblivelse.

Romanens diskurs dreier i retning av konflikten mellom moral og umoral, sosiale sanksjoner overfor forbrukersamfunnets (og hormonnivåets) høyt oppdrevne trang hos enkeltindividet til øyeblikkelig materiell og seksuell tilfredsstillelse.

English version:

This novel is centered around male midlife crisis. The male climacterium is supposed to take place from the age of around forty to sixty. One of the first authors to describe this was Paul de Kruif in his book "The Male Hormon". This age related endocrine change may be traumatizing, considering that hormon levels also vary widely during each day. Definitions of gender related roles is radically changing. But hormon production is not dictated by social definitions, nor by social sanctions.

The gifted, but timid bank clerk Sjur Bier lives in the same small community as described in "Oink". He finds himself defeated by lack of sex, his wifes ambitions and achievments as well as by the demands imposed upon him by their offspring. Left alone with his phantasies he is also threatened by being made redundant in his job. Sjur Bier then decides to make his imagination real. He erases his very being, sheds his social and personal hide, only to reappear far away from home as someone else. Now his identity is shaped along with his passing time writing about this alter ego, hopefully recreating himself as a hero.

The writing and his new existence is reciprocally reflected, and gradually develop into what he sees fit to present as a novel. He consequently receives from an editor such garbling blurb that the impulse of his alter ego is to return to his home country and shoot that freak, a not uncommon feeling for new authors. In this case we may study the blurb as Bier adds it to his novel, thereby leaving traces to his whereabouts.

This novel being Abovos first publication, Mona Lyngar seemed to deliberately use the theme of publishers wasted breath as a provocation aimed at the Norwegian literary scene, by some experienced as an inbread tribe, like any other famioly. Whether or not Sjur Bier becomes part of any such or similar tribe again, we are yet not told. He may, or may not reappear finding his bearings in another hemisphere, maybe in Singapore employed by Baring?

The main discourse evolves around questions concerning the conflict between moral, social sanctions and the (consumer societys cum hormon triggered?) urge for material and sexual satisfaction.

Tilbake