Fra den ene til den andre
(Hand Me Downs)


noveller
Gyldendal 1976English version

Utdrag fra forfatteren Tove Nilsens anmeldelse i Dagbladet 11. Mai 1976:

-Jeg synes at hun i disse novellene har gitt sitt utsnitt av virkeligheten en spennende fasong.

Det er ikke enkle, tilforlatelige og realistiske noveller, men ofte kompliserte, absurde og overraskende, flere like merkelige som bemerkelsesverdige.

Et vesentlig trekk, kanskje ved alle seks, er at leseren er fratatt kontrollen, vi aner ikke hva som kan skje i neste øyeblikk. Man gjør ikke det når en kjempekvinne på et par meter gir seg til å kaste opp menneskehender, med sin lille dverg av en mann på skuldrene, som i 'Når min elskede får vinger på'. En absurd novelle, full av oppfinnsomt ordspill og dyktig ekkelhet.

Et fellestrekk ved novellene er at alle handler om en slags forkrøplethet, ofte fysisk manifestert, som i den flertydige 'Møte med en personlighet'. Men også i form av en sjelelig forkrøpling og manglende evne til å elske. Ikke minst gjelder det 'Gamle venn', en historie om to kyniske, middelaldrende og sosialt høystående menn, som i dette tilfellet tar knekken på en ung pianistinne.

I første nummeret av tidsskriftet Basar har Liv Køltzov skrevet 'Den som skriver vet at det finnes tusen måter å tolke/rydde inntrykkene, d.v.s. virkeligheten på. Virkeligheten fremtrer ikke absolutt, ikke fast for den som skal sitte og forsøke å gjengi den. Den er nærmest en grøt. Man prøver å gi den en fasong'.

Jeg synes at Mona Lyngar har gitt sitt utsnitt av virkeligheten en spennende fasong.'English version:

Excerpts from the author Tove Nilsens review in Dagbladet 11th May 1976:

-I think she in these short stories has given reality an exciting shape.

This is not easy, trustworthy and realistic stories, rather complex, absurd and surprising, some remarkably remarkable.

A notable trait, maybe of all six stories, is that the reader is deprived of any control, we have noe idea what may occur the next moment. How could we, when a monstrously huge woman starts throwing up hands with her dwarfed husband sitting on her shoulders, like in 'When Wings sprout on my Beloved'. A surrealistic story, enhanced by inventive word play and proficient nastiness.

The stories are bound together by their circling aorund a warped excistence, often physically crippling, like in the ambiguous 'Encountering the Personality', but even in the sense of warped or crippled minds, the lost ability to love. This particularly applies to 'Old Friend', a story about two cynical, middle aged and socially well situated men who in this case take advantage of and destroy a young, female pianist.

In the literary magazine Basar's first issue, the author Liv Költzow wrote that 'the writer knows there exists a thousand ways of deciphering or tidying up impressions, i.e. the reality. Reality does not appear as an absolute... it is more like a porridge. One tries to mould it into shape'.

I think Mona Lyngar has given reality an exciting exposure.'

Tilbake